Begroting 2021-2024

Paragrafen

Bedrijfsvoering

Inleiding

Voor het realiseren van de programma’s uit de programmabegroting is goede bedrijfsvoering nodig. De gemeente ontwikkelt de bedrijfsvoering continu door zodat deze te allen tijde past bij een moderne netwerkorganisatie. In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de stand van zaken van en de beleidsvoornemens voor de bedrijfsvoering voor zover deze nog niet in andere programma’s benoemd zijn.

De beleidsvoornemens voor participatie en communicatie vindt u in programma 1. Facilitaire beleidsvoornemens en de ontwikkeling van zaakgericht werken staan beschreven in programma 3 en die voor informatisering en informatiebeveiliging vind u in de volgende paragraaf. Deze paragraaf bevat de beleidsvoornemens ten aanzien van organisatie, personeel en inkoop

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 09:27:42 met de export van 10/13/2020 09:21:20