Begroting 2021-2024

Financiën

Baten en lasten

In het programmaplan zijn per programma onder de kop “Wat gaat het kosten?" de totalen per programma weergegeven. Onder BBV-overzichten zijn de algemene dekkingsmiddelen, de overhead, de vennootschapsbelasting en de post onvoorzien gepresenteerd. Onderstaand staat een totaaloverzicht waarin alle baten en lasten inclusief de stortingen en onttrekkingen aan de reserves zijn opgenomen.

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x ( € 1.000)

Nr

Omschrijving

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

01

Bestuurlijke zaken

2.364

75

2.289

2.556

54

2.502

2.579

54

2.525

2.566

54

2.511

2.540

54

2.486

02

Veiligheid en handhaving

4.192

28

4.164

4.261

38

4.223

4.250

38

4.212

4.249

38

4.211

4.248

39

4.210

03

Dienstverlening

4.171

2.144

2.027

4.323

2.179

2.144

4.308

2.096

2.212

4.350

2.160

2.190

4.334

2.162

2.172

04

Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur

3.664

44

3.620

3.622

44

3.578

3.363

32

3.331

3.228

32

3.196

3.092

32

3.061

05

Transformatie in het sociale domein

43.740

8.933

34.807

48.117

11.238

36.879

47.615

11.527

36.088

47.887

11.903

35.985

48.126

12.178

35.948

06

Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers

2.904

61

2.844

2.847

61

2.786

2.927

61

2.866

2.943

61

2.882

2.945

61

2.883

07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

4.958

626

4.332

4.977

575

4.402

5.129

520

4.609

5.132

520

4.612

5.063

520

4.543

08

Economie, Receatie en Toerisme

725

208

517

829

209

620

815

209

606

791

209

582

791

209

582

09

Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur

4.930

817

4.112

5.007

823

4.184

5.003

823

4.181

4.902

823

4.079

4.885

823

4.062

10

Verkeer en vervoer

1.271

18

1.253

1.048

18

1.029

1.025

18

1.006

1.050

18

1.032

1.050

18

1.032

11

Openbare Ruimte en Milieu

21.241

16.391

4.850

20.681

16.016

4.665

21.736

16.296

5.440

21.848

16.457

5.391

22.411

16.683

5.728

12

Middelen en ondersteuning

3.245

4.684

-1.439

4.376

2.159

2.218

2.592

2.940

-347

4.179

1.809

2.369

4.551

2.149

2.402

Alg. dekkingsmiddelen

716

79.655

-78.939

452

85.360

-84.907

185

85.058

-84.874

2

83.602

-83.600

-119

83.534

-83.653

Overhead

14.752

354

14.398

15.016

363

14.654

14.567

363

14.205

14.590

363

14.227

14.417

363

14.054

Onvoorzien

29

29

124

124

124

124

124

124

124

124

Reserves

7.325

6.375

950

731

193

539

4.103

646

3.456

154

96

58

154

71

83

Totaal

120.226

120.413

-187

118.968

119.330

-362

120.321

120.682

-360

117.995

118.146

-150

118.613

118.896

-283

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 09:27:42 met de export van 10/13/2020 09:21:20