Begroting 2021-2024

Paragrafen

Informatievoorziening

Inleiding

De ontwikkelingen op het gebied van ICT gingen en gaan razendsnel. Zij krijgen een steeds zwaarder profiel als gevolg van hogere eisen van inwoners en bedrijven, intensievere dienstverlening aan de deelnemende organisaties en zwaardere functionele applicaties. Ook de toenemende digitalisering, zwaardere eisen aan beveiliging en privacy, Digitale Agenda 2020 en meer werken onder architectuur, spelen een sterke rol.

De wijze waarop mensen en organisaties met elkaar omgaan, verandert hierdoor ingrijpend. Zowel communicatie als transacties verlopen steeds vaker digitaal. We gebruiken informatie steeds meer als ‘grondstof’ om als transparante overheid middenin de participatie- en informatiesamenleving te kunnen staan. ICT is een strategisch bedrijfsmiddel geworden om onze maatschappelijke doelen te realiseren. Informatieverwerking, informatievoorziening, informatiebeheer en informatiebeveiliging is voor onze gemeente 'corebusiness' geworden.

Om met deze ontwikkelingen gelijke tred te kunnen houden, verwacht de gemeente dat, alhoewel niet alle maatregelen en benodigde investeringen in te schatten zijn, er blijvend geïnvesteerd moet worden.

De coronacrisis heeft binnen korte tijd de complete samenleving op zijn kop gezet. Van de ene op de andere dag wordt massaal thuisgewerkt en zal, door de vermindering van het aantal vaste werkplekken, ook zo blijven. Dit resulteert voor ons in een versnelde digitale transformatie en noodzakelijke upgrade van ons wifinetwerk op kantoor.

Die digitale transformatie wordt verder structureel opgepakt en uitgewerkt op basis van architectuurprincipes en gebruik makend van VNG-oplossing zoals de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) en Common Ground.

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 09:27:42 met de export van 10/13/2020 09:21:20