Begroting 2021-2024

Financiën

Investeringen

In de  onderstaande tabel zijn de investeringsbedragen opgenomen. De investeringen zijn onderverdeeld naar het Meerjaren Investeringsplan (Openbare ruimte) en Staat van vaste activa (overige investeringen). In de exploitatie leiden deze investeringen (meestal) tot afschrijving en rente. Daarnaast moeten de uitgaven worden gefinancierd. Binnen het Uitvoeringsprogramma wordt inzicht geboden, zodat het investeringsniveau kan worden teruggebracht door de raad.

(Bedragen x € 1.000)

Investeringsvolume

Begroting 2021-2024

2021

2022

2023

2024

MIP: Investeringen met een economisch nut

6.003

3.134

3.516

4.267

MIP: Investeringen met een maatschappelijk nut

4.692

2.636

2.887

2.735

Subtotaal MIP

10.695

5.770

6.403

7.002

Staat Vaste Activa: Investeringen met een economisch nut

133.547

135.438

135.779

135.779

Staat Vaste Activa: Investeringen met een maatschappelijk nut

27.973

31.107

31.152

31.164

Subtotaal Staat Vaste Activa

161.520

166.545

166.931

166.942

Totaal

172.215

172.315

173.334

173.944

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 09:27:42 met de export van 10/13/2020 09:21:20