Begroting 2021-2024

Bijlagen

Subsidies

(bedragen x € 1.000)

Progr

Omschrijving

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

PG02

Subsidies HALT

19.230

19.474

19.474

19.474

19.474

PG02

Subsidies buurtpreventie

11.009

11.009

11.009

11.009

11.009

PG03

Dorpsbudgeten

113.196

93.872

107.372

107.372

107.372

PG04

Subsidie Open Monumentendag

5.238

5.305

5.305

5.305

5.305

PG04

Subsidies oudheidkamer

30.764

31.155

31.155

31.155

31.155

PG04

Subsidie huisvesting Tabaksteeltmuseum

3.274

3.274

3.274

3.274

3.274

PG05

Subsidies nota Mantelzorg

259.404

265.072

265.072

265.072

265.072

PG05

Subsidies slachtofferhulp

11.163

11.163

11.163

11.163

11.163

PG05

Subsidies algemeen maatschappelijk werk

364.909

364.909

364.909

364.909

364.909

PG05

Subsidies inclusief beleid

26.918

27.260

27.260

27.260

27.260

PG06

Subsidie ouderenbeleid

63.653

64.334

64.334

64.334

64.334

PG06

Subsidies lokale omroep

29.505

29.880

29.880

29.880

29.880

PG06

Subsidies openbare gezondheidszorg

3.599

3.645

3.645

3.645

3.645

PG06

Subsidies vreemdelingenwerk

67.121

67.121

67.121

67.121

67.121

PG06

Subsidies Vrijwilligerswerk

22.041

22.041

22.041

22.041

22.041

PG07

Subsidies peuterspeelzalen

24.619

24.932

24.932

24.932

24.932

PG07

Subsidies OAB

431.681

364.474

308.273

308.273

312.424

PG07

Subsidies jeugd- en jongerenwerk

37.441

22.941

27.441

27.441

27.441

PG08

Subsidies recreatie

2.204

2.204

2.204

2.204

2.204

PG09

Subsidie bosbad Leersum

148.278

151.518

151.518

151.518

151.518

PG09

Subsidie Combinatiefunctie

233.196

239.291

239.291

239.291

239.291

PG09

Subsidies bibliotheek

944.986

927.475

927.475

855.790

855.790

PG09

Subsidie huisvesting Muziekschool

45.961

45.961

45.961

45.961

45.961

PG09

Subsidie Hoenderdaal

187.911

192.017

192.017

192.017

192.017

Resultaat

3.087.301

2.990.327

2.952.126

2.880.441

2.884.592

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 09:27:42 met de export van 10/13/2020 09:21:20