Begroting 2021-2024

Welkom bij de meerjarenbegroting 2021-2024 van de gemeente Utrechtse Heuvelrug! Deze meerjarenbegroting geeft inzicht in het te voeren beleid, de inkomsten en uitgaven in 2021, met ramingen voor de jaren 2022-2024. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de begroting op 24 september 2020 aan de raad gepresenteerd. Op 12 november 2020 neemt de raad een besluit over de begroting. De begroting bestaat uit een korte (beleidsmatige en financiële) inleiding, gevolgd door de beleidsinhoudelijke programma’s en de paragrafen. Ook kent de meerjarenbegroting nog enkele bijlagen. Deze onderdelen zijn allemaal terug te vinden op deze webpagina.

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 09:27:42 met de export van 10/13/2020 09:21:20