Begroting 2021-2024

Financiën

Reserves en Voorzieningen

(bedragen x € 1.000)

Stand begin
2021

Stand begin
2022

Stand begin
2023

Stand begin
2024

Reserves

9.916

10.455

13.911

13.969

Voorzieningen

10.458

10.198

9.790

9.256

Totaal reserves en voorzieningen

20.374

20.653

23.701

23.225

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 09:27:42 met de export van 10/13/2020 09:21:20