Begroting 2021-2024

Programma's

01. Bestuurlijke Zaken

Wat zijn de ontwikkelingen?

In 2021 vindt een actualisatie plaats van onze participatieleidraad ‘Sluit je aan? #Verbinden #Doen!’’.

In regionaal verband is het de inzet om samen met de deelnemende partners de U10-netwerksamenwerking (zowel ambtelijk als bestuurlijk) verder vorm te geven en te concretiseren. Een intensief traject waar aan wordt gewerkt, is het opstellen van een Ruimtelijk Economische Programma in U10-verband.

Afhankelijk van de ontwikkeling van de COVID-maatregelen, heeft dit effect op de uitvoering van een aantal activiteiten van het programma ‘Bestuurlijke Zaken’. Een voorbeeld hiervan is het organiseren van participatie-trajecten en bijeenkomsten met inachtneming van de 1,5-meter-afstandsregel. Ook het organiseren van een veilige stembusgang voor inwoners tijdens de Tweede Kamerverkiezingen is actueel, waarbij het Ministerie van BZK inmiddels al een aantal maatregelen heeft aangekondigd welke een financieel effect gaan hebben. Onbekend is nog welke vergoeding hiervoor mee gaat komen.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

2.556

2,1 %

Baten

54

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 09:27:42 met de export van 10/13/2020 09:21:20