Begroting 2021-2024

Programma's

10. Verkeer en Vervoer

Wat zijn de ontwikkelingen?


In 2020 hebben wij het uitvoeringsplan Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) geëvalueerd.

Met betrekking tot de projecten uit het uitvoeringsplan GVVP realiseren wij de komende jaren de volgende projecten
:

 • Integrale reconstructie N-wegen Dorpsstraat Doorn
 • Beheer en onderhoud huidige fietspaden
 • Opwaarderen fietspaden – Veenseweg (als onderdeel van de doorfietsroute Utrecht-Veenendaal)
 • Toegankelijkheid voetpaden verbeteren
 • Schoolomgevingen
 • Veiligheid en leefbaarheid buitengebied verbeteren
 • Knooppunt verbetering Maarn en Doorn
 • Fietssnelwegen onderzoeken (als onderdeel van de doorfietsroute Utrecht-Veenendaal)
 • Verbinding groene entree en oude dorp Amerongen
 • Verkeershandhaving verhogen
 • Stimuleren elektrisch rijden-laadpalen

Daarnaast blijft beleidsmatig onder andere het behoud van de intercitystatus van het station Driebergen-Zeist onze aandacht vragen. Binnen de U10 en MIRT-trajecten brengen wij dit belang naar voren.

In het uitvoeringsplan GVVP is ook een project opgenomen waarin onderzoek is gepleegd naar de verkeersstromen binnen de gemeente. De resultaten van dit onderzoek zijn inmiddels beschikbaar en vertaald naar een pakket van maatregelen. Primaire doel daarbij is dat het verkeer (zoveel mogelijk) gebruik maakt van het primaire- en secundaire wegennet. Op die manier heeft de verkeersveiligheid en leefbaarheid van onze verblijfsgebieden een kans op verbetering ten opzichte van de huidige situatie.

De rotonde Donderberg in Leersum blijft ook onze aandacht vragen. We blijven daarom met de provincie in gesprek om een meer fietsveilige inrichting van deze rotonde te realiseren. Dit project lift qua planning mee met de ontwikkeling van een doorfietsroute tussen Utrecht en Veenendaal.

De planvorming rondom het ongelijkvloers maken van de spoorkruising in Maarsbergen staat nu in het licht van de voorbereiding op de realisatie. De basis van de oplossingsrichting is vastgesteld.
De bestemmingsplanprocedure is in een afrondend stadium en in handen van de provincie. Op basis van de huidige planning is het de bedoeling om dit project in 2025 af te ronden.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

1.048

0,9 %

Baten

18

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 09:27:42 met de export van 10/13/2020 09:21:20