Begroting 2021-2024

Bijlagen

Meerjaren Investeringsplan (MIP)

(Bedragen x 1.000)

Programma/product/omschrijving

2021

2022

2023

2024

Totaal programma 3

12

72

Totaal Programma 7

90

497

Totaal Programma 9

643

53

500

70

Totaal Programma 11

5034

2488

2655

3867

Totaal Overhead

224

26

361

331

Totaal investeringen in de openbare ruimte met een economisch nut

6003

3136

3516

4268

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 09:27:42 met de export van 10/13/2020 09:21:20