Begroting 2021-2024

10. Verkeer en Vervoer

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Speerpunten

Acties

1

Bewoners en bezoekers ervaren een veilige leefomgeving.

1.1

Verkeerseducatie organiseren.

1.2

Het Duurzaam Veilig inrichten van de leefomgeving conform GVVP.

1.3

In samenwerking met basisscholen en omgeving de verkeerssituatie
rondom de scholen verbeteren.

1.4

Het aantal verkeers- en verwijsborden verminderen.

2

We zijn een bereikbare en leefbare gemeente voor bewoners en bezoekers.

2.1

Duurzame mobiliteit stimuleren.

2.2

Het houden van een onderzoek naar een betere doorstroming voor lijnbus.

2.3

Fietsgebruik stimuleren.

2.4

Alternatieve vervoerswijzen stimuleren.

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 09:27:42 met de export van 10/13/2020 09:21:20