Begroting 2021-2024

10. Verkeer en Vervoer

Wat mag het kosten?

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Jaarrek. 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Mobiliteit

247

N

509

N

335

N

332

N

315

N

313

N

Wegen en verkeer (prg 10)

589

N

744

N

694

N

674

N

717

N

719

N

Resultaat

836

N

1.253

N

1.029

N

1.006

N

1.032

N

1.032

N

Toelichting verschillen 2021 t.o.v 2020

Bedrag
Voordeel / Nadeel
(V/N)

Incidenteel / Structureel (I/S)

Mobiliteit
Het project stationsgebied is in 2020 opgeleverd. De inzet van de projectgroep komt dan te vervallen en daarmee ook de toe te rekenen salarislasten van € 124.000 en de diverse lasten van € 50.000. Per saldo is het een voordeel van € 174.000.

174 V

S

Wegen en verkeer (prg 10)
Het voordeel van € 69.000 aan lasten wordt veroorzaakt door de lagere toerekening van uren aan het product wegen in programma 10 omdat deze uren verplaatst zijn naar wegen en verkeer in programma 11.
De overige kleine wijzigingen geven een nadeel in de lasten van € 19.000. Per saldo is het een voordeel van € 50.000.

50 V

S

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 09:27:42 met de export van 10/13/2020 09:21:20